Doradztwo

doradztwo bhpKlientom naszym oferujemy:

 • KOMPLEKSOWĄ, pełną lub częściową obsługę w zakresie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
 • PEŁNIENIE funkcji doradczej, konsultacje i udzielanie porad, opinii, informacji w tematach zagadnień dotyczących prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.
 • DORADZTWO w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy.
 • DORADZTWO w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • DORADZTWO w zakresie metod oraz organizacji stanowisk pracy na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub warunki uciążliwe.
 • DORADZTWO w zakresie obowiązujących przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej.
 • KONSULTACJE na temat uregulowań zawartych w regulaminie Pracy, Wynagradzania. Opracowanie regulaminów.
 • KONSULTACJE telefoniczne w tym zakresie dla firm objętych pełną, częściową obsługą.
 • WSPÓŁDZIAŁANIE w zakresie podejmowania działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa pracy (w trybie i zakresie określonym w odrębnych przepisach) oraz działań zleceniodawcy mających na celu poprawę warunków pracy.
 • REPREZENTOWANIE zleceniodawcy przed Organami Kontrolnymi (Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną).
 • PROWADZENIE rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • ZGŁASZANIE firm do rejestru Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej.
 • PRZEPROWADZANIE kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp (na miejscu u zleceniodawcy).
 • INFORMOWANIE pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • WYKONYWANIE rozpoznawczych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz prowadzenie nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 • SPORZĄDZANIE okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • OPRACOWANIE szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, w wskazanych zakresach, obszarach. Opiniowanie takich instrukcji.
 • OPRACOWANIE zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
 • WYKONANIE analiz Oceny Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • USTALANIE okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków profilaktycznych i przyczyn wypadków oraz prowadzenie rejestru wypadków.
 • PROWADZENIE dochodzeń oraz sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy do domu.
 • BADANIE okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.
 • SPORZĄDZANIE protokołów stanu nadzorowanych budynków, z zwróceniem uwagi na:
  • stan ogólny budynku i źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników
  • stan wyposażenia stanowisk pracy i ergonomię wyposażenia
  • prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych i wyposażenia w środki ochrony ppoż.
  • wyposażenie stanowisk w instrukcje stanowiskowe.
 • WYKONYWANIE tabel norm przydziału odzieży, środków ochrony indywidualnej, odzieży i środków ochrony indywidualnej.

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.