Szkolenia

Szkolenia

Oferujemy Państwu szkolenia w formie kursów lub seminariów. Mogą też być one organizowane w systemie samokształcenia kierowanego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, przeprowadzamy szkolenia zarówno w siedzibie firmy zlecającego, jak i we własnych pomieszczeniach szkoleniowych.

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

 • przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

 

SZKOLENIA BHP OKRESOWE dla

 • pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - kierowników, brygadzistów, majstrów
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

SZKOLENIA BHP DLA OSÓB PRACUJĄCYCH PRZY AZBEŚCIE

 

PIERWSZA POMOC

Każdy świadek zdarzenia, w którym stan zdrowia lub życia innej osoby są zagrożone ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy.

 

Sprawne działanie przy udzielaniu pierwszej pomocy ma bardzo często decydujące znaczenie dla dalszych rezultatów leczenia przez fachowy personel medyczny - często decyduje o życiu osoby poszkodowanej. Po czterech minutach bez tlenu ludzki mózg zaczyna umierać. Jaka jest szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem na miejsce wypadku?

 

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy. Najlepszy sposób realizacji tego obowiązku to przekazanie podstawowej wiedzy na temat pierwszej pomocy przedlekarskiej pracownikom.

 

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy realizujemy w oparciu o tematy:

 • Podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • Organizacja działań ratowniczych z zakresu pierwszej pomocy
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia

 

Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ PROPONUJEMY

 • Szkolenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy (ćwiczenia na fantomie, pokazy ran otwartych ze sztuczną krwią)
 • Szkolenia dla nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy
 • Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - "Bezpieczeństwo Przedszkolaka w domu i na drodze" (nauka w formie zabawy)

Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne (prezentacje multimedialne, filmy DVD), dzięki czemu nasze szkolenia nie są nudnym obowiązkiem. Uczestnicy wykładów otrzymują odpowiednie, przydatne w codziennej pracy materiały dydaktyczne.

Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ratownicy medyczni.

Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami, zaświadczenia o ukończeniu kursu. Do właściwego zastosowania sposobów udzielania pierwszej pomocy konieczne jest nabycie praktycznych umiejętności przechodząc odpowiednie kursy i szkolenia.

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach usług ochrony przeciwpożarowej oferujemy

 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Dobór i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych oraz odpowiednich instrukcji
 • Opracowanie planów ewakuacyjnych
 • Wyposażanie obiektów w artykuły pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami
Szkolenia