Szkolenia i kursy

Szkolenia

Oferujemy Państwu szkolenia w formie kursów, seminariów lub e-learningu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, przeprowadzamy szkolenia zarówno w siedzibie firmy zlecającego, jak i we własnych pomieszczeniach szkoleniowych.

 

BHP

Wstępne szkolenia BHP przeznaczone są dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, natomiast okresowymi szkoleniami BHP zainteresowani są:

  • pracodawcy wykonujący zadania służby BHP,
  • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami: kierownicy, brygadziści, majstrowie,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
  • pracownicy administracyjno-biurowi,
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.

Oferujemy również szkolenia BHP dla osób pracujących przy azbeście oraz prace na wysokości.

Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy Państwu kompleksową obsługę, w skład której wchodzą między innymi szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jednakże z uwagi na wielkość zagrożenia, jakie może spowodować pożar, rozszerzamy zakres szkolenia na cały zakład. Podejmujemy się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz doboru i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych oraz odpowiednich instrukcji. Opracowujemy plany ewakuacyjne oraz wyposażamy obiekty w artykuły pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapewniamy w tym względzie konkurencyjne ceny, gdyż jedną z działalności naszej firmy jest prowadzenie sklepu z artykułami BHP i ppoż.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pracodawca ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy. Jedną z lepszych form realizacji tego obowiązku jest przekazanie pracownikom podstawowej wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy są realizowane w oparciu o następujące zagadnienia:

  • podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy,
  • organizacja działań ratowniczych z zakresu pierwszej pomocy,
  • podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia.

Ponadto oferujemy szkolenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, w ramach których prowadzone są ćwiczenia na fantomie oraz pokazy ran otwartych ze sztuczną krwią, a także szkolenia dla nauczycieli, w których poznają oni podstawowe zagadnienia z udzielania pierwszej pomocy.

Warsztaty dla dzieci z zakresu bhp i pierwszej pomocy

Organizujemy warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – "Bezpieczeństwo Przedszkolaka w domu i na drodze" – gdzie w formie zabawy przekazujemy dzieciom podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa.

 

KURS NA OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO II WJO  Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ

Jesteśmy firmą specjalizującą się w kursach i szkoleniach na najwyższym poziomie. W naszej pracy wykorzystujemy najnowszą wiedzę i stale staramy się poszerzać nasze kompetencje. Oferujemy fachowe przygotowanie na stanowisko operatora wózka widłowego.

W ramach kursu gwarantujemy profesjonalne szkolenie w dogodnych terminach dla klienta. Wykłady w godzinach popołudniowych, szkolenie praktyczne w termiach ustalonych  z klientem.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie oferując:
- szkolenie w grupach,  lub indywidualnie

Praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym odbywa się wg harmonogramu spotkań ustalonego z instruktorem.

Przed  egzaminem państwowym załatwiamy formalności egzaminacyjne, organizujemy egzamin państwowy na naszym wózku widłowym oraz przekażemy przykładowe pytania egzaminacyjne.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, uczestnik uzyskuje bezterminowe uprawnienia do obsługi wózka widłowego.

Po ukończeniu szkolenia, kandydat otrzymuje zaświadczenie, które obowiązuje nie tylko w Polsce - również za granicą. Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia w języku angielskim lub niemieckim.

Minimalne warunki przyjęcia na kurs:
- wiek: 18 lat, wykształcenie min. podstawowe.
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do kursu kierowcy wózków.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

KURS NA OPERATORA HDS, CZYLI ŻURAWIA PRZENOŚNEGO
(KATEGORIA II Ż)

ZAPRASZAMY NA KURSY OBSŁUGI ŻURAWIA SAMOCHODOWEGO TYPU HDS.

 

Szkolenie na żurawia przenośnego montowanego na samochodzie organizujemy dla osób indywidualnych i grup. Kurs przygotowuje do zdania egzaminu UDT, po którym kursant dostaje legitymacje państwową do obsługi żurawia przenośnego kategoria uprawnień IIŻ. Jest to dokument uprawniający do obsługi żurawi bezterminowo w całym kraju. Dodatkowo wystawiamy zaświadczenie z opisanym programem szkolenia.

Warunki przyjęcia na kurs:

  1. Ukończone 18 lat
  2. Stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora żurawia przenośnego (potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny pracy)

HDS czyli hydrauliczny dźwig samochodowy to sprzęt wykorzystywany na budowach, w lasach czy w transporcie. Jest wykorzystywany przy załadunkach, rozładunkach, przeładunkach. Operator żurawia przeładunkowego powinien posiadać według polskiego prawa uprawnienia do obsługi urządzeń kategorii IIŻ wydane przez organ państwowy UDT.

KOMPLEKSOWO ORGANIZUJEMY SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN UDT.