Mediacje

Mediacje gospodarcze i BHP

Zajmujemy się prowadzeniem mediacji gospodarczych ( w sprawach o długi, itp.) oraz z zakresu prawa pracy, w tym BHP (wypadki w pracy).

Mediacje w sprawach cywilnych

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych.